HemNann-Sofie och Alf Björck välkomnar dig till Sand-bergets Ekologiska gård. De har breda kunskaper och erfarenheter av ett liv i samspel med djur och natur. Nann-Sofie talar varmt för lanthushållning, djurhållning och odling. Alf är arkeolog speciellt inriktad på experimentell arkeologi, han är dessutom skogsmästare och har stort intresse för forntida tekniker, natur och växter.
Gården har anor från 1700 talet och är vackert belägen vid norra sidan av Sandsjön. Här finns brukslämningar från äldre tider med loge och härbre från 1700 talet. Gårdens djur går på skogsbete i den 150-åriga blandbarrskog som omger gården.